Δήλωση συμμετοχής φοιτητών για τις διαλέξεις ( αγγλικής γλώσσας) της καθηγήτριας Anu Viljanmaa (Πανεπιστήμιο Tampere)

Διάστημα ισχύος: 
14/05/2012

Καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε από τις διαλέξεις (της αγγλικής γλώσσας) της καθηγήτριας Anu Viljanmaa (Πανεπιστήμιο Tampere) μέσω ψιθυριστής διερμηνείας από τις φοιτήτριες της Ειδίκευσης Διερμηνείας. Η διερμηνεία θα γίνεται προς την ελληνική γλώσσα, ταυτόχρονα και ψιθυριστά για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές. Ακριβώς επειδή αυτό το είδος διερμηνείας διεξάγεται ψιθυριστά, ο κάθε διερμηνέας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερα από δύο άτομα. Για το λόγο αυτό οι θέσεις είναι περιορισμένες. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν άμεσα με τη διδάσκουσα Ζ. Ρέστα στη διεύθυνση zoiresta@ionio.gr .