Ωρες λειτουργίας αίθουσας Λεξικών πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου

Διάστημα ισχύος: 
09/05/2012

Η αίθουσα Λεξικών στο κτίριο του πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου για την εβδομάδα 07-11/05/2012 θα λειτουργήσει από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.