ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΖΩΗ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ'' ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5/2012

Διάστημα ισχύος: 
09/05/2012

Την Παρασκευή, 11/5/2012, στο κτήριο Καλυψώ και ώρα 11.00 θα λάβει χώρα το συνέδριο με τίτλο ""Ζωή Φιλική προς το Περιβάλλον: Ανάγκη ή Πολυτέλεια;", το οποίο διοργάνωσε η κα Ρέστα σε συνεργασία με φοιτητές και καθηγητές προκειμένου να εξασκηθούν οι φοιτητές της Διερμηνείας. Πρόκειται για μια προσομοίωση συνεδρίου με ομιλητές καθηγητές και φοιτητές, με κοινό τους φοιτητές, με ομιλίες στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά και με ταυτόχρονη διερμηνεία από τους φοιτητές Διερμηνείας.

Ζωή Φιλική προς το Περιβάλλον: Ανάγκη ή Πολυτέλεια;

Διεθνής Ημερίδα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας

Ειδίκευση Διερμηνείας, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 11-5-2012

Πρόγραμμα Ημερίδας

11:00-11:30 Εγγραφή συνέδρων

11:45-13:00 Α΄ Συνεδρία

Πρόεδρος Ζωή Ρέστα

The Wind Farm of Skyros: A Green Initiative or an Ecological Catastrophe?

S. Keramidas

Representative of the Committee for the Protection of the Skyrian Landscape

Green funerals: manners and customs change with the times

L. Ouzounoglou

Representative of the movement “Living Green”

Présentation du projet „Forêts du Bassin du Congo et Adaptation aux Changements Climatiques en Afrique Centrale (CoFCCA) „

E. Pechlivanidou

Coordonnatrice Régionale du CIFOR pour l’Afrique Centrale (Center for International Forestry Research)

Klimaerwärmung auf unserer Erde

K. Kotsiaros

Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein- Westfalen

13:00-13:30 Διάλειμμα

13:30-14:15 Β΄ Συνεδρία

Πρόεδρος Ζωή Ρέστα

Les sources d'énergie renouvelables : l'énergie solaire

N. Papadimitriou

Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pou ll'éducation, la science et la culture (UNESCO)

Τhe environmental pros and cons of switching to plant-

based “biofuels”

A. Parianou

Cornell University Researcher, New York

Floods in South-East Asia : the source of the problem

P. Kelandrias

Representative of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)

14:15-14:45 Συζήτηση

Με ταυτόχρονη διερμηνεία από τις: Άννα Ανανίκα, Ειρήνη Αγάθου, Θεώνη Χαβέλα.