Διαλέξεις από την Καθηγήτρια Anu Viljanmaa- Πανεπιστήμιο Tampere

Διάστημα ισχύος: 
05/05/2012
Στα πλαίσια της συνεργασίας Erasmus του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο του Tampere, η συνάδελφος Anu Viljanmaa θα επισκεφτεί το Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. και θα δώσει τις εξής διαλέξεις:

Τρίτη, 15/5, 9.00-11.00, πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο:
"Court Interpreting in Finland - Current Situation".

Τρίτη, 15/5, 11.00-12.00 (ο χώρος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί αργότερα):
"The work profile of Project Coordinators in Translation Agencies - A Finnish Case Study".

Τετάρτη, 16/5, 9.00-11.00, πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο:
"Sight Translation as a Skill Required from Professional Interpreters".

Πέμπτη, 17/5, 11.00-13.00, κτίριο Καλυψώ:
"Vom-Blatt-Übersetzen und Dolmetschkompetenz - wo braucht man VBÜ?"