Υπενθύμιση ανακοίνωσης για εξέταση μαθημάτων Λογοτεχνικής Μετάφρασης Ζ' εξαμήνου Δημήτρη Φίλια

Διάστημα ισχύος: 
05/11/2020 bis 10/11/2020

Καλούνται αποκλειστικά και μόνο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που, στη διάρκεια του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους  2020-2021, βρίσκονται στο τέταρτο έτος σπουδών τους και στο Ζ' εξάμηνο και θα επιθυμούσαν να εξεταστούν στα μαθήματα του Ζ' εξαμήνου ευθείας και αντίστροφης Λογοτεχνικής Μετάφρασης, να επικοινωνήσουν, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020, ηλεκτρονικά με τον καθηγητή κο Δημήτρη Φίλια στο mail του      filiasdimitris92@gmail.com    εκδηλώνοντας σχετικό αίτημα ώστε να λάβουν ενημέρωση και κατευθύνσεις σχετικά με τον τρόπο εξέτασης.

 

Στο mail τους πρέπει να αναγράφουν καθαρά στα ελληνικά το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου τους και το Ζ' εξάμηνο στο οποίο πρέπει να ανήκουν.

 

Η ανακοίνωση αυτή αφορά και όσες και .όσους είναι επί πτυχίω και χρωστούν οιουδήποτε εξαμήνου Λογοτεχνική Μετάφραση.

 

Ο διδάσκων

 

Δημήτρης  Φίλιας

Μέσω Γραμματείας