Διδασκαλία μαθήματος "Μέθοδοι τεκμηρίωσης σε σύγχρονα ζητήματα της Αλβανίας"

Διάστημα ισχύος: 
13/10/2020 bis 21/10/2020

Η διδασκαλία του σεμιναρίου "Μέθοδοι τεκμηρίωσης σε σύγχρονα ζητήματα της Αλβανίας", με τον κ. Π. Μπομπολή, ξεκινάει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Ο διδάσκων
Π. Μπομπολής