Ανακοίνωση για την Κατεύθυνση Διερμηνείας στα Γερμανικά

Διάστημα ισχύος: 
12/10/2020 bis 26/10/2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα διερμηνείας στα Γερμανικά να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα στο ioannidis@ionio.gr.

Ο Διδάσκων

Α. Ιωαννίδης