ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Φ.Χαιρέτη

Διάστημα ισχύος: 
09/10/2020 bis 31/10/2020

"Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα Τουρκική Γλώσσα Ι και βρίσκονται εκτός Κέρκυρας, να επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα στέλνοντας μήνυμα στο fhereti@ionio.gr"

Φωτεινή Χαιρέτη

Μέσω Γραμματείας