Ανακοίνωση της κ. Χ. Αλατζά για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020/21

Διάστημα ισχύος: 
08/10/2020 bis 31/10/2020

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα:

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ι, Γερμ.-Ελλ., Α΄ εξαμήνου
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΙΙ, Γερμ.-Ελλ., Γ΄ εξαμήνου
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ι, Γερμ.-Ελλ., Ε΄εξαμήνου
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ι, Ελλ.-Γερμ., Ε΄ εξαμήνου

παρακαλούνται να εγγραφούν στα αντίστοιχα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας e-class.ionio.gr και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις.

Η διδάσκουσα
Χάρις Αλατζά
Mέσω Γραμματείας