Μάθημα "Γραπτός Λόγος-Αγγλικά" Α' Εξάμηνο

Διάστημα ισχύος: 
06/10/2011

Το μάθημα “Γραπτός Λόγος – Αγγλικά” (Α' Εξάμηνο) θα διεξαχθεί σε δύο ομάδες ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α' (φοιτητές με δεύτερη γλώσσα τα Γερμανικά): Τετάρτη 15.00-17.00 (Καλυψώ)
ΟΜΑΔΑ Β' (φοιτητές με δεύτερη γλώσσα τα Γαλλικά): Πέμπτη 13.00-15.00 (Καλυψώ)