(Ορθή επανάληψη) Αίτηδη για Σίτιση και Στέγαση α/έ 2020-21

Διάστημα ισχύος: 
22/07/2020 bis 31/07/2020

Aγαπητοί φοιτητές,

σας διαβιβάζουμε έγγραφα που αφορούν στη σίτιση και στέγαση (ορθή επανάληψη)

Από τη Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ

Ορθή επανάληψη τα συνημμένα έγγραφα (ανακοίνωση και αίτηση) που αφορούν στη σίτιση και τη στέγαση,

Η διευκρινιστική προσθήκη που γίνεται είναι μικρή αλλά σημαντική.

Πιο συγκεκριμένα (και για να μην το ψάχνετε) αφορά στο δικαιολογητικό ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019-2020. Για το δικαιολογητικό αυτό: 

  1. Μπαίνετε με τους κωδικούς σας στο Gram-Web.
  2. Επιλέγετε Βαθμολογίες.
  3. Πατάτε Εκτύπωση (Ctrl/Cmd + p).
  4. Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει επιλέγετε Αποθήκευση ως PDF. 
  5. Το αποθηκεύετε στον υπολογιστή ή στο κινητό σας. 

Σημαντικό: Το δικαιολογητικό αυτό ΔΕΝ απαιτείται όταν υποβάλλεται αίτηση ΜΟΝΟΝ για Σίτιση.