Βαθμολογίες Εξαμήνου Ν. Παπαδημητρίου

Διάστημα ισχύος: 
15/07/2020 bis 31/07/2020

Σύμφωνα με τα όσα επανειλημμένως έχουν ειπωθεί, σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των εργασιών και των αξιολογήσεων όλων των μαθημάτων του διδάσκοντος, συμπεριλαμβανομένων και των Μεταπτυχιακών. Οι Βαθμολογίες θα έχουν αναρτηθεί μέχρι και το τέλος του τρέχοντος μηνός.

 

Καλό καλοκαίρι σε όλους, σε όλες, και στις οικογένειές σας!

Ν. Παπαδημητρίου

Μέσω Γραμματείας