Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδ έτους:2019-2020

Διάστημα ισχύος: 
10/07/2020 bis 31/07/2020

Eπισυνάπτεται το Δ.Τ για την Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδ έτους:2019-2020.

Μέσω Γραμματείας