Εξέταση μαθήματος «Πληροφορική» για επί πτυχίω φοιτητές (κ. Οικονόμου)

Διάστημα ισχύος: 
09/06/2020 bis 14/06/2020

Αγαπητοί φοιτητές,

Έχει ήδη βγει ανακοίνωση στο opencourses για την εξέταση του μαθήματος όπως υπάρχει και στα “Έγγραφα” η ύλη αναρτημένη. Παρακαλείστε να το παρακολουθείτε. Σε κάθε περίπτωση, η εξέταση θα γίνει προφορικά εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό σύνδεσμο που θα σας κοινοποιηθεί. Σας παρακαλώ να αποστείλετε email στον διδάσκοντα στο okon@ionio.gr με θέμα «Εξέταση Μαθήματος Πληροφορική» δηλώνοντας την πρόθεσή σας να εξεταστείτε βάσει αυτής της διαδικασίας. Θα πρέπει να έχετε διαθέσιμο υπολογιστή, κάμερα, μικρόφωνο, ηχεία και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Περισσότερα για τη διαδικασία των εξετάσεων παρακαλώ ενημερωθείτε από τις σχετικές σελίδες για φοιτητές που αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες από την αντίστοιχη επιτροπή του πανεπιστημίου.

Ο Διδάσκοντας

Κ.Οικονόμου 

Μέσω Γραμματείας