Εξέταση φοιτητών επί πτυχίω στα μαθήματα που προσφέρει ο κ. Μιχάλης Πολίτης

Διάστημα ισχύος: 
09/06/2020 bis 14/06/2020

Όσοι φοιτητές επί πτυχίω επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα:

  • Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι
  • Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙΙ
  • Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
  • Οικονομική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι

καλούνται να ενημερώσουν τον διδάσκοντα με ηλεκτρονικό μήνυμα μέχρι τις 13 Ιουνίου 2020.

Με βάση το πρόγραμμα της εξεταστικής, η εξέταση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου (09:00-11:00). Σε περίπτωση ανάγκης θα χρησιμοποιηθούν η 17η Ιουνίου (12:00-14:00) και η 18η Ιουνίου (09:00 -11:00 & 12:00-14:00). 

O Διδάσκων

Μ.Πολίτης 

Μέσω Γραμματείας