Ανακοίνωση για τους επί πτυχίω φοιτητές της Διερμηνείας (Γερμανικά)

Διάστημα ισχύος: 
09/06/2020 bis 30/06/2020

Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης Διερμηνείας που επιθυμούν τα εξεταστούν στα μαθήματα Διαδοχική Διερμηνεία Γερμανικά-Ελληνικά, Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά-Ελληνικά και Ταυτόχρονη Διερμηνεία Γερμανικά-Ελληνικά, παρακαλούνται όπως στείλουν σχετικό μήνυμα στη ηλεκτρονική διεύθυνση mpappa@ionio.gr.

Μ. Παππά

Mέσω Γραμματείας