Ώρες λειτουργίας της Γραμματείας.

Διάστημα ισχύος: 
05/06/2020
Θέμα: 

Η Γραμματεία εξυπηρετεί καθημερινά το φοιτητικό κοινό με e-mail που αποστέλλονται στο secretariat@ionio.gr (μόνο εφόσον προέρχονται από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή, πχ. X19@ionio.gr) και με φυσική παρουσία κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, κατά τις ώρες 11:30 - 12:30.

Από τη Γραμματεία ΤΞΓΜΔ