Συμπληρωματικό μάθημα -κ. Σαριδάκης

Διάστημα ισχύος: 
08/03/2012
Ο κ. Σαριδάκης θα προσφέρει συμπληρωματικό μάθημα "Τεχνικές και Εφαρμογές των Η/Υ στη Μετάφραση ΙΙ" την Παρασκευή, 9/3/2012 και ώρα 11.00-13.00 (Μ.Κ.)