Έναρξη μαθημάτων-κ. Παπαδημητρίου

Διάστημα ισχύος: 
13/02/2012
Τα μαθήματα του κ. Παπαδημητρίου "Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός" (ΣΤ΄), "Γαλλία, Χώρα και Πολιτισμός ΙΙ" (Δ΄), "Παγκόσμια Λογοτεχνία ΙΙ" (Β΄) αρχίζουν κανονικά την εβδομάδα από 13 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.