Αναβολή μαθημάτων κ. Παριανού (14-15/10/2019)

Διάστημα ισχύος: 
10/10/2019 bis 15/10/2019

Τα μαθήματα της κ. Αναστασίας Παριανού την Δευτέρα 14/10 και την Τρίτη 15/10 (Τεχνική Μετάφραση Ι και ΙΙΙ, Θεωρία της Διερμηνείας και Δεξιότητες Προφορικής Επικοινωνίας Γερμανικά) αναβάλλονται λόγω απουσίας της διδάσκουσας για ακαδημαϊκούς λόγους. Θα συμπληρωθούν κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

Η διδάσκουσα

Αναστασία Παριανού

Μέσω Γραμματείας