Σεμινάριο «Εισαγωγή στη Διερμηνεία» και εργαστήρια «Διερμηνείας Γαλλικά-Ελληνικά και Ελληνικά-Γαλλικά» και «Μεθοδολογία της Ταυτόχρονης Διερμηνείας»

Διάστημα ισχύος: 
09/10/2019 bis 31/10/2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο «Εισαγωγή στη Διερμηνεία», τα εργαστήρια Διερμηνείας Γαλλικά-Ελληνικά και Ελληνικά-Γαλλικά και το μάθημα «Μεθοδολογία της Ταυτόχρονης Διερμηνείας», όπως στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpappa@ionio.gr, για λόγους προγραμματισμού των διδακτικών συναντήσεων.

Μ.Παππά

Mέσω Γραμματείας