Διάσπαση σε ομάδες για το μάθημα «Δείγματα Προφορικού Λόγου - Γαλλικά»

Διάστημα ισχύος: 
09/10/2019 bis 31/10/2019

Το μάθημα της κας Τσίγκου θα είναι μονόωρο (2-3μμ κάθε Τετάρτη) όλο τον Οκτώβριο, όπως ορίζεται από το πρόγραμμα. Η διάσπαση σε δύο ομάδες θα γίνει από τον Νοέμβριο μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Μαρία Τσίγκου

Mέσω Γραμματείας