Διατμηματική εκδήλωση στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ ΙΠ έτους 2019 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διάστημα ισχύος: 
09/10/2019 bis 13/10/2019

Επισυνάπτεται ανακοίνωση εκδήλωσης, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του κύκλου του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ι. Θεοτόκη 72, 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλ.: +30 26610 87306
e-mail: internship@ionio.gr
Site: http://dasta.ionio.gr/internship/