Έναρξη σεμιναριακού μαθήματος «Μεθοδολογία σύνταξης ακαδημαϊκών επιστημονικών εργασιών» α/έ 2019-2020

Διάστημα ισχύος: 
08/10/2019 bis 13/10/2019

Το 1ο σεμιναριακό μάθημα Μεθοδολογίας Σύνταξης Επιστημονικών Εργασιών θα διεξαχθεί την 25.10.2019, ώρα 9:00-11:00 Ι2 αίθουσα ΤΞΓΜΔ.

Μ. Ασλανίδου

Μ. Παππά

Μέσω Γραμματείας