Εγγραφές των επιτυχόντων στις εισαγωγικές εξετάσεις Διερμηνείας α/έ 2019-2020

Διάστημα ισχύος: 
04/10/2019 bis 13/10/2019

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για τις εγγραφές των επιτυχόντων στις εισαγωγικές της Διερμηνείας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος.