Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Διάστημα ισχύος: 
02/10/2019 bis 08/10/2019

Όσοι από τους φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Πολιτισμού με την Κα Μωραΐτη, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στην Κα Κοντογιώργη (Γραμματεία), έως την Τρίτη 8/10.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 9/10/2019, ώρα 11.00-13.00, στην αίθουσα Ι6.

 

Μέσω Γραμματείας

Η Διδάσκουσα
Ε. Μωραΐτη