Έναρξη μαθημάτων Κου C. Papa

Διάστημα ισχύος: 
02/10/2019

Τα μαθήματα του Κου C. Papa, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, θα αρχίσουν την Τρίτη 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ανακοινωθέν Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Μέσω Γραμματείας

Ο Διδάσκων
C. Papas