"Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους: 2019-2020 κ. Κεραμίδα

Διάστημα ισχύος: 
02/10/2019 bis 31/10/2019

Τα μαθήματα του κ. Κεραμίδα θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα
με το πρόγραμμα."

O Διδάσκων

Σ.Γ.Κεραμίδας

Μέσω Γραμματείας