Έναρξη μαθημάτων Κας Χ. Αλατζά

Διάστημα ισχύος: 
27/09/2019

Τα μαθήματα της Κας Χ. Αλατζά, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, θα αρχίσουν την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ανακοινωθέν Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Μέσω Γραμματείας

Η διδάσκουσα
Χ. Αλατζά