Ανακοίνωση για το μάθημα Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι

Διάστημα ισχύος: 
27/09/2019 bis 31/10/2019

Η κατανομή των φοιτητών στις ομάδες του μαθήματος "Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά Ι" του Α' εξαμήνου είναι η εξής:
Ομάδα Α: Αδελφοπούλου-Μαρκεσίνης
Ομάδα Β: Μαυρίδης-Χρυσουλάκη

Ο Διδάσκων

Παναγιώτης Κελάνδριας

Μέσω Γραμματείας