Έναρξη μαθημάτων κας Τσίγκου

Διάστημα ισχύος: 
27/09/2019 bis 20/10/2019

Θέμα: Έναρξη μαθημάτων κας Τσίγκου

Τα μαθήματα της κας Τσίγκου θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, λόγω απουσίας της για βραχύχρονη διδασκαλία στο εξωτερικό. Τα μαθήματα της Τρίτης, 1ης Οκτωβρίου, θα αναπληρωθούν μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Η διδάσκουσα

M.Tσίγκου

Μέσω Γραμματείας