Re: Ομάδα Μπουλούκι - αναζήτηση για διερμηνέα/μεταφραστή

Διάστημα ισχύος: 
26/09/2019 bis 16/10/2019

-------- Αρχικό μήνυμα --------
Θέμα: Ομάδα Μπουλούκι - αναζήτηση για διερμηνέα/μεταφραστή
Ημερομηνία: 2019-09-26 12:04
Αποστολέας: <info@boulouki.org>
Παραλήπτης: <secretariat@ionio.gr>

Αξιότιμες/οι κυρίες κ κύριοι,

είμαστε το Περιοδεύον Εργαστήριο για
τις Παραδοσιακές Τεχνικές Δόμησης
'Μπουλούκι'. Όπως θα δείτε στην
ιστοσελίδα [1] μας, το καλοκαίρι του 2018,
πραγματοποιήσαμε το 1ο Εργαστήριο
Πέτρινης Δόμησης [2] στην Πλάκα
Τζουμέρκων, σε συνεργασία με το Δήμο
Βορείων Τζουμέρκων και το Μετσόβιο
Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του ΕΜΠ
(ΜΕΚΔΕ), υπό την αιγίδα της Περιφέρειας
Ηπείρου. Η επιτυχία αυτού του
εγχειρήματος συνέβαλε, ώστε πλέον η
δράση μας να αναγνωρίζεται τόσο από
τους τοπικούς φορείς και την τοπική
κοινωνία, όσο και από εκπαιδευτικούς
οργανισμούς και πρόσωπα εγνωσμένου
κύρους που μας τιμούν με τη συνεργασία
τους.

Σε συνέχεια του περσινού μας
εργαστηρίου πέτρινης δόμησης, κατά το
οποίο αποκαταστήσαμε τμήματα του
ιστορικού μονοπατιού που οδηγεί στο
Γεφύρι της Πλάκας, οργανώνουμε -για
πρώτη φορά στην Ελλάδα- μία δίμηνη
μαθητεία νέων μαστόρων, οι οποίοι θα
εκπαιδευτούν στην κατασκευή του
παραδοσιακού καλντεριμιού και της
τεχνικής της ξερολιθιάς
αποκαθιστώντας πλήρως το ιστορικό
μονοπάτι (400 περίπου μέτρων), σε μια
χρονική συγκυρία κατά την οποία θα
ολοκληρώνονται οι εργασίες
αναστήλωσης του Γεφυριού της Πλάκας.
Παράλληλα και προς το τέλος του
διμήνου, θα διοργανώσουμε ένα 12ήμερο
εργαστήριο πέτρινης δόμησης για νέους
μηχανικούς, το οποίο θα περιλαμβάνει
τόσο πρακτική όσο και θεωρία στα
ζητήματα της παραδοσιακής πέτρινης
δόμησης και τους συναφείς με αυτή
τομείς.

Στο πλαίσιο αυτού του 12ημερου
εργαστηρίου και για της ημέρες 25-27
Οκτωβρίου 2019 αναζητούμε την υποστήριξη
από μία/έναν διερμηνέα/μεταφράστρια(ή)
(ελληνική-αγγλική-ελληνική) για την
μετάφραση τεσσάρων στο σύνολο
διαλέξεων τεχνικού περιεχομένου,
σχετικά με την αρχιτεκτονική παράδοση,
παραδοσιακές τεχνικές δόμησης,
πολιτιστική κληρονομιά μεταξύ
Ελληνικής-Αγγλικής και το αντίστροφο
(μονόωρες διαλέξεις, 2 ώρες κάθε ημέρα).

Με το παρόν μήνυμα θα θέλαμε να
ζητήσουμε από το τμήμα σας, εάν
μπορείτε, να κοινοποιήσετε την
παρακάτω ανακοίνωση στο δίκτυο σας: «Η
διεπιστημονική ομάδα Μπουλούκι
αναζητά για το διάστημα 25-27 Οκτωβρίου
μία/έναν τελειόφοιτη/ο
διερμηνέα/μεταφράστρια(ή) ως εθελοντή
(ελληνική-αγγλική-ελληνική) για την
απευθείας μετάφραση τεσσάρων στο
σύνολο διαλέξεων τεχνικού
περιεχομένου, σχετικά με την
αρχιτεκτονική παράδοση, παραδοσιακές
τεχνικές δόμησης, πολιτιστική
κληρονομιά (μονόωρες διαλέξεις, 2 ώρες
κάθε ημέρα). Τα έξοδα μετακίνησης (με
δημόσια συγκοινωνία), η διαμονή &
διατροφή για 3 ημέρες θα καλυφθούν από
την ομάδα Μπουλούκι.»

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την
αναρτημένη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα
μας [3] για περισσότερες πληροφορίες.

Ενδεικτικά, αξίζει να αναφέρουμε ότι η
ομάδα μας υποστηρίζεται από τους
Δήμους Βορείων και Κεντρικών
Τζουμέρκων και το Δήμο Ζαγορίου.
Επίσης, συνεργαζόμαστε στενά με το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κυρίως με
το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής
Έρευνας που εδρεύει στο Μέτσοβο, καθώς
και με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σε
διεθνές επίπεδο είμαστε σε επαφή και
συνεργασία με τη ΜΚΟ _Cultural Heritage Without
Borders._ Ακόμη, εξωτερικός μας συνεργάτης
και σύμβουλος είναι ο κ. David Baxter,
Διευθυντής των Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων του_ Institute of Historic Building
Conservation (IHBC)_, ο οποίος μας εκπροσωπεί και
προωθεί το έργο μας στο Ηνωμένο
Βασίλειο και σε διαβαλκανικό επίπεδο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το
χρόνο σας και είμαστε στη διάθεσή σας
για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πρόταση
(και τηλεφωνικά στα, 6979055081 - Ίωνας
Σκλαβούνος, 6992660714 – Χριστόφορος
Θεοχάρης).

Με τιμή,

Ομαδα Μπουλούκι,

Περιοδεύον εργαστήριο για τις
παραδοσιακές τεχνικές δόμησης

Links:
------
[1] http://boulouki.org/
[2] https://www.youtube.com/watch?v=mbjwVl2vbgw&amp;t=8s
[3] https://boulouki.org/gr/?p=3746