Συμπληρωματική ανακοίνωση για την ύλη των μαθημάτων του κ. Μιχαλακόπουλου (Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019)

Διάστημα ισχύος: 
16/09/2019 bis 30/09/2019

Επισυνάπτεται συμπληρωματική ανακοίνωση για την ύλη των μαθημάτων του κ. Μιχαλακόπουλου (Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019).

Ο Διδάσκων

Γ. Μιχαλακόπουλος

Μέσω Γραμματείας