ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020 ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ"

Διάστημα ισχύος: 
12/09/2019 bis 30/09/2019

Επισυνάπτεται Προκήρυξη Υποτροφιών για το ακαδ έτος:2019-2020 του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος "Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών"

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ

Datei(en):