ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – προθεσμίες παράδοσης εργασιών κ. Νικολάου

Διάστημα ισχύος: 
03/09/2019 bis 30/09/2019

Προθεσμία για την παράδοση των εργασίων για όλα τα μαθήματα του κ. Νικολάου είναι 12.00 μεσημέρι, την τελευταία ημέρα της εξεταστικής περιόδου. (Οδηγίες για την εκπόνηση των εργασιών βρίσκονται στο e-class.)

O Διδάσκων

Π. Νικολάου

Μέσω Γραμματείας