ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ.Μ.Παππά, Μετάθεση Εξετάσεων Διερμηνείας

Διάστημα ισχύος: 
30/08/2019 bis 30/09/2019

Οι εξετάσεις μαθημάτων διερμηνείας Αγγλικά-Ελληνικά και Ελληνικά-Αγγλικά χειμερινών εξαμήνων, οι εξετάσεις διερμηνείας Γαλλικά -Ελληνικά και Ελληνικά -Γαλλικά καθώς και Συγκριτικής Γραμματολογίας της 5 Σεπτεμβρίου μετατίθενται σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Η Διδάσκουσα

Μ.Παππά

Μέσω Γραμματείας