ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ DUO THAILAND 2020

Διάστημα ισχύος: 
26/08/2019 bis 30/09/2019

Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Thailand2020της Κυβέρνησης της Ταϊλάνδης για σπουδές κατά το έτος 2020.

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ