ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καθ. Σ.Λίβα

Διάστημα ισχύος: 
26/08/2019 bis 30/09/2019

Ανακοινώνεται ότι στα μαθήματα του Καθηγ. κ. Σ.Λίβα, οι θεματικές στην εξεταστική Σεπτεμβρίου θα είναι ίδιες με τις θεματικές στην εξεταστική Ιουνίου.

Ο Διδάσκων

ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΙΒΑΣ

Μέσω Γραμματείας