ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διάστημα ισχύος: 
21/08/2019 bis 30/09/2019

Eπισυνάπτεται ανακοίνωση για υποτροφίες για εκμάθηση Αραβικής Γλώσσας.

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ