Αιτήσεις σίτισης και στέγασης α/έ 2019-20

Διάστημα ισχύος: 
28/06/2019 bis 31/08/2019

Επισυνάπτεται ανακοίνωση που στάλθηκε απο τη Δ/νση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Ι.Π προς ανάρτηση.

Μέσω Γραμματείας ΤΞΓΜΔ