ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ & ΙV(κ.Ε.Κασσάπη)

Διάστημα ισχύος: 
04/06/2019 bis 30/06/2019

Aνακοινώνεται ότι οι φοιτητες που επιθυμουν εξεταση στο μάθημα Ιταλικα ΙΙ μπορούν να εγγραφούν στο:

https://www.facebook.com/groups/250724322002997/ ενώ εκείνοι που επιθυμούν εξέταση στο μάθημα Ιταλικά ΙV στο:

Log in to Facebook | Facebook [1].

Η Διδάσκουσα

Ε. Κασσάπη

Μέσω Γραμματείας