Εξέταση στα μαθήματα του κ.M.Πολίτη (Ιούνιος 2019)

Διάστημα ισχύος: 
20/05/2019 bis 23/06/2019

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα ακόλουθα μαθήματα:

1. Οικονομική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά Ι (μόνο επί πτυχίω)

2. Οικονομική Μετάφραση Γαλλικά-Ελληνικά ΙΙ

3. Εισαγωγή στη Διαχείριση Μεταφραστικού Έργου

4. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019, καλούνται να προσθέσουν το ονοματεπώνυμό τους σχετικούς πίνακες, οι οποίοι είναι αναρτημένοι έξω από το γραφείο του διδάσκοντα.

Μέσω Γραμματείας