Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2019 (1η Ορθή επανάληψη, 20-05-2019)

Διάστημα ισχύος: 
05/06/2019 bis 30/06/2019

Επισυνάπτεται η 1η ορθή επανάληψη του προγράμματος εξετάσεων της εξεταστικής Ιουνίου 2019 και για  τους επί πτυχίω και τους επιτηρητές.

Μέσω Γραμματείας