Μαθήματα κ. Κεραμίδα (22-23/05)

Διάστημα ισχύος: 
20/05/2019 bis 23/05/2019

Το πρόγραμμα μαθημάτων του κ. Κεραμίδα για την εβδομάδα 20-24/05 διαμορφώνεται ως εξής: 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/05
17:00-19:00 ΓΕΝ. ΜΤΦΡ. EL-EN Δ' ΕΞΑΜ. (2.45 TAB)
19:00-21:00 ΤΕΧΝ. ΜΤΦΡ. EL-EN ΙΙ/EN-EL II ΣΤ' ΕΞΑΜ. (2.45 TAB)

ΠΕΜΠΤΗ 23/05 
09:00-11:00 ΤΕΧΝ. ΜΤΦΡ. EL-EN ΙΙ/EN-EL II ΣΤ' ΕΞΑΜ.(2.45 TAB)
11:00-13:00 ΓΕΝ. ΜΤΦΡ. EL-EN Δ' ΕΞΑΜ. (2.45 TAB)

Σ.Γ.Κ. 

Mέσω Γραμματείας