ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 20-23/05 - Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διάστημα ισχύος: 
18/05/2019 bis 26/05/2019

ΠΑΡΑΚΑΛΩ για την επιστροφή ΟΛΩΝ των βιβλίων που έχω δανείσει!

  1. ΠΜΣ, Γλώσσα και Πολιτική, Δευτέρα 20/04, 19.00-21.00, αίθουσα Ι3.
    Συήτηση επί των θεμάτων, συμπεράσματα, κατάθεση εργασιών.
  2. Γαλλική Λογοτεχνία ΙΙ, Πέμπτη 23/05, 11.00-13.00, αίθουσα Ι3.
    Παρουσίαση εργασιών (στα γαλλικά).
  3. Νεωτερικός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός ΙΙ, Πέμπτη 23/05, 18.00-20.00, αίθουσα Ι3.
    Παρουσίαση εργασιών (στα αγγλικά).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα μαθήματα της Παρασκευής, 24/05 ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν σε όλα τα Τμήματα του Ι. Π. λόγω των εκλογών (βλ. αναρτημένη ανακοίνωση).

Τα μαθήματα του διδάσκοντος είναι συμμετοχικά, δεν βαθμολογούνται με τη συνήθη διαδικασία των εξετάσεων. Ο βαθμός κατοχυρώνεται μετά την κατάθεση των αξιολογήσεων και των εργασιών που παρουσιάστηκαν, στο τέλος της εξεταστικής. ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ "ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ" ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Ημερομηνίες κατάθεσης: 18 και 19 Ιουνίου, ώρα 11πμ, αίθουσα Ι3.

Παρακαλώ για την επιστροφή ΟΛΩΝ των βιβλίων μου!

Κυρίως:
- New Dark Age: Technology and the End of the Future
- After The End of Art 
- The Grammar of Conducting
- Marcel Proust
- Ο Αφρός των Ημερών

Υπενθυμίζεται πως τα θέματα του εξαμήνου, οι ερωτήσεις και τα έντυπα της αξιολόγησης όλων των μαθημάτων του διδάσκοντος (συμπεριλαμβανομένου του ΠΜΣ) έχουν αναρτηθεί στο e-Class.

Ν. Παπαδημητρίου

Mέσω Γραμματείας