Αναβολή μαθημάτων κου Δ. Φίλια

Διάστημα ισχύος: 
13/05/2019 bis 15/05/2019

Αναβάλλονται τα μαθήματα Λογοτεχνικής Μετάφρασης του κου Δ. Φίλια, την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρες 11.00-13.00 και 13.00 - 15.00, λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος στη Συνέλευση Τμήματος και στη συνέχεια, σε συμμετοχή του σε workshop.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Φίλιας

Μέσω Γραμματείας