ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διάστημα ισχύος: 
10/01/2012

Οι φοιτητές που έχουν τελειώσει και το Η΄ εξάμηνο και οφείλουν έως 5 μαθήματα (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου) μπορούν να καταθέσουν αίτηση, προκειμένου να ορισθεί εξεταστική για τα οφειλόμενα μαθήματα, έως και τις 19 Ιανουαρίου. Εξεταστική θα ορισθεί μόνο για τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου διότι του χειμερινού ήδη εξετάζονται.  Σημειώνεται ότι δεν εξετάζονται Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εφόσον οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα επιλογής του χειμερινού. Στην αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα οφειλόμενα μαθήματα και να γίνεται η απαραίτηττη διευκρίνιση αν πρόκειται για εργασία ή εξέταση. Επίσης στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται, απαραιτήτως, και το τηλέφωνο του/της φοιτητή/τριας. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή (11.00-13.00) ή μπορούν να σταλούν με φαξ  (2661022293) ή μέσω e-mail στο grammateiadflti@gmail.com