Μαθήματα Διερμηνείας - κα Ρέστα

Διάστημα ισχύος: 
16/12/2011

Το μάθημα "Διαδοχική Διερμηνεία Αγγλικά-Ελληνικά" (Ε΄) θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη 17.00-20.00.