ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΦΕΚ: 
ΦΕΚ
Ημερομηνίες ισχύος: 
Donnerstag, September 1, 2011 bis Sonntag, November 6, 2011
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας και δικαιολογητικών μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου 2011.)