Κάρτα Βιβλιοθήκης

Διάστημα ισχύος: 
28/11/2011

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΞΓΜΔ

 

 

 

 

 

 

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που έχουν κάνει
αίτηση για έκδοση κάρτας βιβλιοθήκης να
προσέλθουν στη Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Καποδίστρια προκειμένου να
παρακολουθήσουν σύντομο σεμινάριο για χρήση της Βιβλιοθήκης το
οποίο είναι απαραίτητο για την
παραλαβή της κάρτας βιβλιοθήκης. Τα
σεμινάρια θα γίνονται κάθε Τρίτη και Τετάρτη στις 12.30 μ.μ και στις 13.00 μ.μ.
σε ομάδες των 6-12 ατόμων, αλλά και σε άλλη μέρα και ώρα (αφού έχει προηγηθεί
συνεννόηση μία (1) μέρα πριν με τις Βιβλιοθηκονόμους  του ΤΞΓΜΔ).

 

                                                                     
Από τη Βιβλιοθήκη